Wtorek, 3 października 1939
Wikimedia Commons, domena publiczna

ul. Graniczna 2

W rozmowach, jakie z tego powodu odbyły się między przedstawicielami miasta i wojskowych władz niemieckich na temat ustosunkowania się do ludności żydowskiej, przedstawiciele niemieckiego Dowództwa Warszawy zapewnili, że do ludności żydowskiej nie będą stosowali żadnych szykan.
„Warszawski Dziennik Narodowy”, nr 262, 2 października 1939

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zajmowali się Niemcy zaraz po wejściu do miasta, było pozbawianie religijnych Żydów bród – przez obcięcie, podpalenie lub wyrwanie. Celem tej akcji było zranienie uczuć religijnych Żydów, dokładnie tak, jak podpalenie synagog, rwanie i niszczenie świętych ksiąg, niszczenie cmentarzy. Była to też dobra okazja do fizycznego znęcania się nad Żydami.
Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, red. Marta Markowska, Warszawa 2008, s. 23-24

Fotografia

Ludność żydowska w początkach października 1939.
Wikimedia Commons, domena publiczna

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe